Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων στο Β’ ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης