Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση αθλητικού ήθους και την αποτροπή φαινομένων οπαδικής βίας