7η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θεατρικών Σχημάτων “Θυμέλη”