Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για τη λειτουργία των ΚΕΠ τη Μεγάλη Εβδομάδα