Εκδήλωση των ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης για φιλανθρωπικό σκοπό