“Μια Ρίζα – Τρεις Πολιτισμοί: Πόντος – Μικρά Ασία – Θράκη”, μεγαλειώδης τελετή αδελφοποίησης από την ΠΟΠΣ