Στη μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προχωρά ο Δήμος Θέρμης