Επισκέψιμος από ειδικές ομάδες κοινού ο Τύμβος Καστά στην Αμφίπολη