Εργασίας ολοκλήρωσης του Καραπάντσειου Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων