«Στοχασμοί και Αναστοχασμοί» – Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Μαγκριώτη