Αφιερωμένο στην ποίηση το 9ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών στην 19η ΔΕΒΘ