Εκδήλωση για την ποιότητα του αέρα στο Δήμο Θέρμης