Κ. Ζέρβας: «Σήμερα βρισκόμαστε στην έναρξη μιας νέας εποχής για την κρουαζιέρα»