Έκθεση “I Am Vulva” της Έφης Εμμανουηλίδη στο T.A.F. the art foundation