Θεατρική παράσταση από μέλη του Κ.Α.Π.Η. Καλαμαριάς