Την καλύτερη μέχρι σήμερα επίδοσή της σημείωσε η Freskon