“Αναζητώντας τον χαμένο … Χάρη”: Παράταση παραστάσεων στη Μικρή Σκηνή