Ενισχύονται με εξοπλισμό οι Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης