Εθελοντική δράση “Φυτεμένα δώματα vol.2: Καθαρισμός και δημιουργία κομποστοποιητή”