Μαλλιάρης-Παιδεία: Διαδραστική παρουσίαση παιδικών βιβλίων στην 19η ΔΕΒΘ