Μεταφέρονται εκτάκτως οι εκδηλώσεις από τη Βίλα Αλλατίνη στη Μονή Λαζαριστών