Νέοι ποιητές και ποιήτριες «συστήθηκαν» στο κοινό της 19ης ΔΕΒΘ