Με επιτυχία η παρουσίαση του λευκώματος “Η Θεσσαλονίκη σε εικόνες”, εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία, στην 19η ΔΕΒΘ