Τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας τίμησε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης