Πρώτη η Χαλκιδική με 94 Γαλάζιες Σημαίες – η Ελλάδα 2η Παγκόσμιος με 617 βραβευμένες ακτές