Ορκωμοσία υπαλλήλων “Βοήθεια στο σπίτι” στον Δήμο Θεσσαλονίκης