“Η Ιστορία στον Κινηματογράφο / Ο Κινηματογράφος στην Ιστορία” του Robert A. Rosenstone