Έκθεση ζωγραφικής στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, από τη Σχολή Ζωγραφικής της Οδησσού