Τελλόγλειο: Πρόγραμμα θερινής απασχόλησης παιδιών 4 – 12 ετών