Συνάντηση Δημάρχου Καλαμαριάς με μαθήτρια που διακρίθηκε σε διαγωνισμό πληροφορικής