“Παραθινούπολη 2023” στην Καλαμαριά – Η μεγάλη γιορτή για τα παιδιά