«Μικρά μυστικά της ποίησης του Γ.Θ. Βαφόπουλου» – Λογοτεχνικό Αναλόγιο