Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής της μεγάλης παιδικής χαράς στην επέκταση Θέρμης