Διεθνές Συνέδριο: «Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία», στο ΑΠΘ