Η ΠΕΔΚΜ στην 3η «Beyond», στην έκθεση τεχνολογίας… από το μέλλον για το μέλλον