Παρουσίαση του βιβλίου “Δραπέτης του κύκλου” του Αθανασίου Δ. Γάκη