Παράταση της παράστασης «Ημερολόγιον Ντελίβερι» στο Alte Fablon