Άρχισε η κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του δήμου Θέρμης