Θεσσαλονίκη: Έρχονται κυρώσεις για την παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων