Νέες παραστάσεις για το βραβευμένο Swallow, της StefSmith