Η Περιφέρεια ΚΜ σε στοχευμένη δράση τουριστικής προβολής στη Μαδρίτη