Έκθεση «ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ» στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης