Υπογραφή σύμβασης για 12θέσιο Λύκειο στα Τροχιοδρομικά