Ανοιχτό Εργαστήριο: «Αισθάνομαι και συναισθάνομαι, επικοινωνώ μέσω της τέχνης»