Δύο νέες παραγωγές εμπλουτίζουν το Φεστιβάλ Καλοκαιριού