«Το άυλον της ύλης» – Έκθεση στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού