Εγκαινιάστηκε έκθεση των εικαστικών τμημάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς στις Συκιές