Στην Αθήνα το «Let’s Τalk!» για εκδότες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία