Τα “Ποιμενικά” του Δημήτρη Βαβλιάρα (εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία) παρουσιάστηκαν στο Σάρωθρον