Δήμος Θεσσαλονίκης: Επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας λόγω εθνικών εκλογών